top of page

 תנאי השימוש באתר

 

ברוכים הבאים לאתר www.profneuman.com (גם http://www.neuman-urogynecology.com) (להלן: "אתר") אשר מנוהל ומופעל על ידי פרופ' נוימן.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה או זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לכל המגדרים כאחד.

 

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים דרכו מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים בעמוד זה (להלן: "תנאים"), ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה טרם שימוש.

 

התנאים חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו, אשר יוצגו באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), או באופן מודפס. תנאי השימוש באתר חלים בשימוש לרבות, צילום, אגירה במדיה דיגיטאלית, ברשת האינטרנט וברשת סלולרית ו\או אחרת.

 

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות רעיון, תוכן טקסטואלי, חזותי, קולי, איור, תמונה, או כל שילוב שלהם, וידאו מוקלט ו\או מקוון (live video streaming), קובץ, קוד מחשב, יישום.

 

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן. כל שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש.

 

אתר זה משמש כשירות מידע כללי לציבור. אין לראות בדרך כלשהי בתוכן מתכני האתר המלצה לביצוע או להימנע מביצוע פרוצדורה רפואית כלשהי ו\או לעשות או להימנע משימוש במוצר רפואי או תרופה כלשהי.

 

אין לראות באתר או בתוכן מתכניו כהצעה ו\או עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות אישית עם מומחה. התכנים באתר הינם כלליים ומוצגים על דרך הממוצע, התכנים אינם מתיימרים להיות אישיים, מקיפים, מדויקים או עדכניים ואין בהם משום המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך זו או אחרת.

 

בתכנון כמו גם בביצוע טיפול רפואי, יש חשיבות גדולה לבדיקת המטופלת וביצוע התאמה אישית של שיטות הטיפול לצורך המטופלת, לכן אין להקיש מתוך התוכן הכללי באתר זה למטופלת כלשהי במצב אישי כלשהו.

 

כל העושה שימוש בתוכן המופיע באתר זה עושה זאת על דעת עצמה בלבד ועל אחריותה האישית.

 

השימוש באתר

הנך רשאית להשתמש בתכנים באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד כמשתמשת סופית בלבד.

להסיר ספק, חל איסור ליצור ולפרסם תוכנה ו\או קוד המכיל קישור עמוק לתכני האתר (deep-link) זאת בשונה מקישור לעמוד השער של האתר בכתובת www.profneuman.com / www.neuman-urogynecology.com.  

חל איסור ליצור ולפרסם קישור ישיר לשרתי הוידאו המשרתים את האתר ובכך לאפשר לאחרים קבלת תוכן וידאו ישירות מבלי לקבל את כל עמוד האינטרנט שבו מופיע הוידאו באתר.

חל איסור להעביר או להרשות להעביר את תוכן האתר ואין ליצור ו\או להפיץ לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

חל איסור להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט הראשי באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה, לקובץ גרפי או לזרם וידאו באתר, אלא לעמוד הראשי המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמשת. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

פרופ' נוימן רשאי להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה תבטלי את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי פרופ' נוימן בעניין זה.

 

שיפוי

הנך מתחייבת לשפות את פרופ' נוימן, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפי את פרופ' נוימן, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו\או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר ו\או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

 

בוררות וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

 

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, בתכניו ו\או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תתברר בבית משפט בתחומי מדינת ישראל.

פנו אלינו

פרופ' נוימן מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לזכויות יוצרים, לפרטיות ולשם טוב. אם את סבורה כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פני אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר בכתב לכתובת הבאה:

 

פרופ' מנחם נוימן

מרפאה: רחוב עין-הקורא 10, ראשון לציון

טלפון: 054-6442060

פקס: 08-9287983

אתר זה משמש כשירות מידע כללי לציבור. אין לראות בדרך כלשהי בתוכן מתכני האתר המלצה לביצוע או להימנע מביצוע פרוצדורה רפואית כלשהי ו\או לעשות או להימנע משימוש במוצר רפואי או תרופה כלשהי.

 

אין לראות באתר או בתוכן מתכניו כהצעה ו\או עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות אישית עם מומחה. התכנים באתר הינם כלליים ומוצגים על דרך הממוצע, התכנים אינם מתיימרים להיות אישיים, מקיפים, מדויקים או עדכניים ואין בהם משום המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך זו או אחרת.

 

בתכנון כמו גם בביצוע טיפול רפואי, יש חשיבות גדולה לבדיקת המטופלת וביצוע התאמה אישית של שיטות הטיפול לצורך המטופלת, לכן אין להקיש מתוך התוכן הכללי באתר זה למטופלת כלשהי במצב אישי כלשהו.

 

כל העושה שימוש בתוכן המופיע באתר זה עושה זאת על דעת עצמה בלבד ועל אחריותה האישית.

bottom of page