צילום מתוך תוכנית הטלויזיה: פרופ׳ רפי קרסו מראיין את פרופ׳ נוימן
צילום מתוך מאמר בעיתון ״הארץ״ שכותרתו ״בורחות מהבושה״